กิจกรรม ประชาสัมพันธ์ผลงานสถาปนิกไทย Publicity for the Project by Thai Architects

ฟอร์มรับสมัคร Q4

ข้อมูลผู้สมัคร


ประเภทนิติบุคคล บริษัท หรือหน่วยงาน


ประเภทบุคคล


ข้อมูลผลงาน


(ให้ผู้สมัครกำหนดเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่ 3 ตัว และต่อท้ายด้วยตัวเลขจำนวน 3 หลัก)
หมายเหตุ
- ระบุชื่อไฟล์เป็น ID ผลงานงานและตามด้วย _B เช่น ASA001_A
- ไฟล์นามสกุล .MP4 หรือ .MOV ขนาดไม่เกินไฟล์ละ 10 MB